Artikelen door herman

Informatieavond uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Nog plek beschikbaar op informatieavonden over uitbreiding elektriciteitsnetwerk Aanstaande maandag 28 september is er een informatieavond in Oterleek in de Woeste Hoeve over de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in het gebied. Tijdens deze sessie worden de plannen toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. De centrale staat dichtbij het dorp en mogelijk raakt […]

Ledenvergadering 2020

Op dinsdag 20 oktober 2020 om 20:00 begint de jaarlijkse ledenvergadering van de OG in de Woeste Hoeve, met als voorlopige agenda: Opening Van het bestuur Vaststellen notulen ledenvergadering 14 mei 2019 Secretarieel verslag 2019-2020 Financieel verslag 2019 en accorderen door de kascontrolecommissie, tevens verkiezing nieuw kascontrolecommissielid. Vrijwilligers gevraagd! Bestuur; Aftreedschema Beheer Woeste Hoeve Wat […]

Kookavonden

De o,zo gezellige- en populaire kookavonden zullen pas vanaf september weer op de agenda staan, als dat dan al mag natuurlijk. Heel spijtig, maar voorlopig toch nog maar even niet. Houdt moet en blijf gezond!