Ledenvergadering-OG-2021


Ledenvergadering 2021

Onderstaand de vergaderstukken voor de jaarlijkse ledenvergadering 2021 van de Oterleker Gemeenschap:

verslag ledenvergadering december 2020

Reacties zoals in de vergadering genoemd zijn door het bestuur besproken met de gemeente en gedeeltelijk opgelost/aangepakt (onderhoud aan gemeentelijke bomen in het dorp) over de overige punten (snelheid, eenrichtingverkeer, vrachtverkeer) loopt het overleg met de gemeente nog.

Het Financieel verslag 2020 zoals door de penningmeester aangemaakt

Secretarieel verslag zoals door de secretaris opgemaakt

Aftreedschema bestuursleden OG 2021

Rob Hilberts en Herman Sierag zijn dit jaar aftredend.